Tuɣalin

Inuḍafen n unasiw n tmaziɣt

Anasiw amaziɣ agejdan

I Libya, Maṣer, Marikan, Kanada, Timura w-wadda akked Ustralya (QWERTY) :

QWERTY tifinaɣ - tasenfelt 1.36, 13/09/2011

QWERTY tifinaɣ (i unasiw aɛrab) - tasenfelt 1.36, 13/09/2011

QWERTY talaṭinit - tasenfelt 1.36, 13/09/2011

I Tmurt n Spenyul (Melilla) akked tin Ṭelyan (QWERTY n Lurup) :

QWERTY n Lurup, talaṭinit - tasenfelt 1.36 21/09/2011

QWERTY n Lurup, tifinaɣ - tasenfelt 1.36 21/09/2011

I Tmurt n Lalman (QWERTZ) :

QWERTZ talaṭinit - tasenfelt 1.36 21/09/2011

QWERTZ tifinaɣ - tasenfelt 1.36 21/09/2011


 Tallalt | Aide | Help | Ayuda | Hulp | Hilfe

Tuɣalin